poniedziałek, 20 czerwca 2016

Wyzwanie #6 - Czerwony/ Challenge #6 - Red (Visell)

Witajcie!
Chciałybyśmy Wam przypomnieć o naszym trwającym "Czerwonym wyzwaniu"
Hello!
We would like to remind you about our "Red challenge"
Visell przygotowała taga.
Visell has prepared a tag.
 

 
Miłej zabawy!
Have fun!

piątek, 10 czerwca 2016

Wyniki wyzwania białego/ The results of white challenge

We are happy to announce the results of our White challenge. Thank you very much for every submitted artworks - they are all great :)
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki naszego białego wyzwania. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace - są piękne :)
But now the winner can be only one :) and it's...
Ale zwycięzca może być tylko jeden i jest to...


 Banerek dla Ciebie!!!
a banner for You.


Gratulujemy!
Congratulations!

Zapraszamy do udziału w wyzwaniu "Czerwony"
We invite you to participate in the challenge "Red"czwartek, 9 czerwca 2016

Wyzwanie #6 - Czerwony/ Challenge #6 - Red (KWioletta)

 Witajcie!
Chciałybyśmy Wam przypomnieć o naszym trwającym "Czerwonym wyzwaniu"
Hello!
We would like to remind you about our "Red challenge"

KWioletta przygotowała taga.
KWioletta has prepared a tag.
Miłej zabawy!

Have fun!

czwartek, 2 czerwca 2016

Wyzwanie #6 - Czerwony/ Challenge #6 - Red

Zapraszamy na nasze szóste wyzwanie monochromatyczne - czyli tematem jest praca w odcieniach Czerwieni, z niewielkim dodatkiem czerni lub ecru. 

We are happy to invite you to our sixth monochrome challenge - our color of May is Red.
   You can add a small ammount of ecru and black, but your artwork must be red:)Zasady wzywania

 1. Praca monochromatyczna - w odcieniach jednego koloru (z ewentualnym niewielkim dodatkiem bieli i czerni).
 2. Forma pracy dowolna, scrapowa, nie digiscrap.
 3. Praca ma być nowa, nie publikowana przed datą rozpoczęcia wyzwania.
 4. Można zgłosić dowolną ilość prac, ale każą prosimy zgłosić w osobnej notce.
 5. W notce prosimy zamieścić link do wzywania i banerek.
 6. Można łączyć z dowolną ilością innych wyzwań, jeśli tylko pozwalają na to wytyczne.
 7. Pracę należy dodać przy pomocy narzędzia do linkowania. Linkujemy notkę z pracą, nie całego bloga. Jeśli są problemy z działaniem narzędzia, pracę można zgłosić w komentarzach.
 8. Nasze DT stara się skomentować wszystkie prace - prosimy o rozważenie wyłączenia weryfikacji słownej/okienka, że nie jesteśmy robotami - to naprawdę utrudnia! :)
 9. Zgłaszanie prac  do 30 czerwca, do godziny 23:55.
 10. Wyniki ukażą się do7 lipca.
 11. Dobrze się bawimy!

  The challenge rules

  1. The artwork should be monochrome - in shades of one color (may be with addition of small amouns of black and white)
  2. The artwork should have physical form (not digiscrap), it may be in any form of paper artwork as cards, layouts, tags, scrapbook etc.
  3. The artwork must be added using the linky tool. We only accept blog entries that are linked up to the actual blog post, not entire blog. If there are problems with linky tool the artwork can be submitted in the comments of the post anouncing the challenge.
  4. The artwork made for the challenge must be new, not published before the announcement of the challenge. You can submit as mamy artworks as you like, but please, enter each submitted artwork in separate blog post. 
  5. You can combine our challenge with any number of other challenges as you like as long as it meets our guidelines :)
  6. You should place our banner in your blog post and add a link to the particular challenge post.
  7. We do our best to ensure that each participant receives comments from our design team members. We can only do this if they do not have Word Verification on their blogs.
  8. The deadline is 30th of June, 23:55
  9. The resutls will be published till 7th of June.
  10. We have a good time!
   

  Inspiracje Projektantek / DT Reveal

   Srebrnolistka  Zapraszamy do zabawy!!! 

  Have fun!